Lamivudine 150Mg, Zidovudine 300Mg Tablets

Lamivudine 150Mg,Nevirapine 200mg, Zidovudine 300Mg Tablets

Stavudine 30mg/40mg+Lamivudine 150mg Tablets

Lamivudine 150mg, Nevirapine 200mg, Stavudine 30mg / 40mg Tablets

Tenofovir DF 300mg+Lamivudine 300mg+ Efavirenz 600mg Tablets

Tenofovir DF 300mg+Emtricitabine 200mg + Efavirenz 600mg Tablets