Ciprofloxacin 250 mg Tablets

Levofloxacin 250mg Tablets

Ofloxacin 200 mg Tablets

Sparfloxacin 200 mg Tablets

CIPROXAIN 500

Ciprofloxacin 500 mg Tablets

DOXYSAIN -L/DR CAPS

Doxycycline 100mg+Lactic Acid Bacillus 5 Billion Spores Capsules

DOXYSAIN

Doxycycline Hyclate 100mg Tablets

LEZEN 500

Levofloxacin 500mg Tablets

LEZEN 750

Levofloxacin 750 mg Tablets

MIFLOX

Moxifloxacin 400mg Tablets

OFZEN 400

Ofloxacin 400 mg Tablets